Ινστιτούτο Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς

Το Ινστιτούτο Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς (Ι.Ε.Μ.Κ.) είναι ένα δυναμικό και καινοτόμο επιστημονικό ινστιτούτο, το οποίο ερευνά, αρχειοθετεί, καταγράφει, ψηφιοποιεί μουσικά τεκμήρια και συνεργάζεται με φορείς, με στόχο τη συνολική καταγραφή, προβολή και προώθηση της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς, παλαιάς και σύγχρονης, σ’ επίπεδο δημιουργών, ερευνητών και φορέων υποδοχής και διαχείρισης αυτής. Βασικό εργαλείο επίτευξης της συνολικής αυτής καταγραφής είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής διεθνούς πλατφόρμας, η οποία αφ’ ενός παρουσιάζει, αφ’ ετέρου απορροφά υλικό από την Ελλάδα και το εξωτερικό σχετικό με την ελληνική μουσική.

Το Ι.Ε.Μ.Κ. φιλοδοξεί να γίνει η μεγαλύτερη βάση δεδομένων, το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό μητρώο αρχείων στην Ελλάδα, που φιλοξενεί πληροφοριακό υλικό τεκμηρίωσης για όλα τα είδη της μουσικής δημιουργίας από την αρχαιότητα ως σήμερα.

Ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία έχει κοινωφελή χαρακτήρα και αποσκοπεί στη συλλογή, αρχειοθέτηση, καταλογογράφηση πληροφοριακού υλικού από ιδρύματα, θεσμούς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μουσεία, δημόσια και ιδιωτικά αρχεία, δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, φυσικές και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, ειδικές πλατφόρμες, ειδικές εφαρμογές, που διαθέτουν τεκμήρια κάθε μορφής, που αφορούν τη μουσική ως τέχνη και ως επιστήμη: παρτιτούρες (έντυπες ή σε ηλεκτρονική μορφή), ψηφιοποιημένα αρχεία, βιβλία, ηλεκτρονικά βιβλία, λευκώματα, βιογραφίες συνθετών/ ερμηνευτών/ στιχουργών, εργογραφίες, δισκογραφίες, φωτογραφικό υλικό, ημερήσιο και περιοδικό τύπο, οπτικο-ακουστικό υλικό από συναυλίες/ ηχογραφήσεις, διδακτορικές διατριβές, πραγματείες, αρθρογραφία, πρωτογενές και δευτερογενές μουσικό υλικό από εθνογραφικές έρευνες κ.ά.

Στόχοι μας

Ένας από τους βασικούς στόχους του Ι.Ε.Μ.Κ. είναι ν’ αποτελέσει αναγνωρισμένο φορέα σε Ελλάδα και εξωτερικό, που συγκεντρώνει και αποδελτιώνει, σε μια εύχρηστη βάση δεδομένων ελεύθερης πρόσβασης, κάθε καταγεγραμμένη πληροφορία για τη μουσική δημιουργία, τη μουσική έρευνα, τη μουσική εκπαίδευση και την ιστορία της μουσικής, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με περιγραφές, συνδέσμους (links), με φωτογραφικό και οπτικο-ακουστικό υλικό.

Με αυτόν τον τρόπο το Ι.Ε.Μ.Κ. είναι πολύτιμο εργαλείο για τους ερευνητές όλων των βαθμίδων, τους πανεπιστημιακούς Καθηγητές, τους διδακτορικούς, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν πλήρη εποπτεία των πηγών, των αρχείων, των περιεχομένων τους, της φυσικής και ηλεκτρονικής τοποθεσίας τους, για όλα τα είδη της μουσικής, όλα τα ορχηστρικά σύνολα και όλους τους καλλιτέχνες.

Ταυτόχρονα, ως κιβωτός της μουσικής μας κληρονομιάς, αναδεικνύει τα ιδρύματα, τα αρχεία, τα μουσεία και κάθε άλλο φορέα, που διαθέτει τεκμήρια για τον μουσικό μας πολιτισμό, ενώ προβάλλει και προάγει τη μουσική κληρονομιά της Ελλάδας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, προ(σ)καλώντας νέους δημιουργούς και ερευνητές ν’ ασχοληθούν με την ελληνική μουσική.

Οι δράσεις του Ι.Ε.Μ.Κ. επεκτείνονται και στην προαγωγή της έρευνας με ενεργητικό τρόπο, χρηματοδοτώντας πραγματείες (projects) από εσωτερικούς ή εξωτερικούς συνεργάτες, προβαίνοντας σε εκδόσεις ειδικού ενδιαφέροντος και διοργανώνοντας σχετικά συνέδρια/ συμπόσια/ ημερίδες. (βλ. πραγματείες)

Πρωτοτυπία

Η μεγαλύτερη πρωτοτυπία του Ι.Ε.Μ.Κ. είναι η συνένωση όλων αυτών των πηγών, αρχείων, συλλογών και φορέων σε ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, σε συνδυασμό με την ευρεία θεματολογία της μουσικής δημιουργίας, που αφορά όλα τα είδη της μουσικής, όλα τα είδη μουσικών/ ορχηστρικών συνόλων και όλες τις χρονικές περιόδους από την αρχαιότητα ως σήμερα.

Ο σχεδιασμός και τα κριτήρια του περιεχομένου του Ι.Ε.Μ.Κ. τέθηκαν από έγκριτους Καθηγητές Παν/μίου και Ερευνητές, και η πραγμάτωσή τους υλοποιείται από ομάδα Καθηγητών και έμπειρων Επιστημόνων.