Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Α.Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Ο ιστότοπος https://app.iemk.gr/el (εφ’ εξής “ο ιστότοπος” ή “ο διαδικτυακός χώρος ή τόπος”) ανήκει και τον διαχειρίζεται η αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία “Ινστιτούτο Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς”, της οποίας κύριος στόχος είναι η συλλογή, αρχειοθέτηση, καταλογογράφηση πληροφοριακού υλικού από ιδρύματα, θεσμούς, Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μουσεία, δημόσια και ιδιωτικά αρχεία, δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, φυσικές και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, ειδικές πλατφόρμες, ειδικές εφαρμογές, που διαθέτουν τεκμήρια κάθε μορφής, που αφορούν τη μουσική ως τέχνη και ως επιστήμη: παρτιτούρες (έντυπες ή σε ηλεκτρονική μορφή), ψηφιοποιημένα αρχεία, βιβλία, ηλεκτρονικά βιβλία, λευκώματα, βιογραφίες συνθετών/ ερμηνευτών/ στιχουργών, εργογραφίες, δισκογραφίες, φωτογραφικό υλικό, ημερήσιο και περιοδικό τύπο, οπτικο-ακουστικό υλικό από συναυλίες/ ηχογραφήσεις, διδακτορικές διατριβές, πραγματείες, αρθρογραφία, πρωτογενές και δευτερογενές μουσικό υλικό από εθνογραφικές έρευνες κ.ά. Όταν ο επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται αυτόν τον ιστότοπο ή μας παρέχει πληροφορίες μέσω αυτού, αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου. Αποδέχεται επίσης τους ειδικούς κανόνες ή όρους χρήσης που μπορεί να έχουν καταχωριστεί σε συγκεκριμένες ενότητες του ιστότοπου. Ως εκ τούτου παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο του ιστότοπου για ενδεχόμενες αλλαγές. Σε περίπτωση που διαφωνεί οφείλει να μην κάνει χρήση του διαδικτυακού χώρου και του Περιεχομένου του (όπως υπό Ε ορίζεται).

Το “Ι.Ε.Μ.Κ.” διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση, με μόνη την ανάρτησή του στο διαδικτυακό τόπο. Oι αλλαγές στην πολιτική δεν επηρεάζουν τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί βάσει μιας παλαιότερης έκδοσης της παρούσας πολιτικής. Η παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου εφαρμόζεται μόνο στον ιστότοπο https://app.iemk.gr/el και όχι στους ιστότοπους άλλων οργανισμών, οργανώσεων, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων με τους οποίους ενδεχομένως συνδεόμαστε ή συνδέονται αυτοί με εμάς. Επίσης, η παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου αφορά στις onlineεπαφές ανάμεσα στον επισκέπτη/χρήστη και το “Ι.Ε.Μ.Κ.”.

Β. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), οι υπηρεσίες και το περιεχόμενου του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, τυχόν σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστότοπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα, λογότυπα, ονόματα και διακριτικά γνωρίσματα του ιστότοπου και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας, τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνο αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από τον ιστότοπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπηρεσίες που τυχόν αναφερθούν στον ιστότοπο και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Γ. Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη.

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον ιστότοπο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Δ. Περιορισμός ευθύνης του https://app.iemk.gr/el ως προς τη χρήση του ιστότοπου - Δήλωση αποποίησης.

Το Περιεχόμενο (όπως υπό Ε ορίζεται) του ιστότοπου διατίθεται “ως έχει” και το Ι.Ε.Μ.Κ. δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, μη παραβίαση του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Η χρήση του ιστότοπου συνεπάγεται τη χρήση ενός μέσου (Διαδίκτυο), το οποίο είναι εκτός δικαιοδοσίας και ελέγχου του ιστότοπου. Συνεπώς, ο διαδικτυακός τόπος, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστότοπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία, με τη γνώση των παρόντων όρων και κατά συνέπεια με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Επίσης, το Ι.Ε.Μ.Κ. δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται, πλην της περίπτωσης που έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του Ι.Ε.Μ.Κ. και του εκάστοτε φορέα. Ομοίως, το https://app.iemk.gr/el δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά είτε πρόκειται για τον ιστότοπό της είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης το περιεχόμενό της. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση o ιστότοπος.

Ε. Περιεχόμενο

Περαιτέρω, το περιεχόμενο του ιστότοπου, όπως τυχόν άρθρα ή μελέτες που δημοσιεύονται, τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, συνεργάτες του ή τρίτους αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στον ιστότοπο, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο προς ενημέρωση.

Διευκρινίζεται ότι οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις, που δημιουργούνται μεταξύ του Ι.Ε.Μ.Κ. και του εκάστοτε φορέα μετά την υποβολή του ηλεκτρονικού εντύπου επικοινωνίας από αυτή προς το Ι.Ε.Μ.Κ., μέσω του ιστότοπου ρυθμίζονται μέσω ειδικότερων συμβάσεων που καταρτίζονται μεταξύ του Ι.Ε.Μ.Κ. και του εκάστοτε φορέα.

ΣΤ. Δεσμοί ( links ) προς άλλα sites

Ο ιστότοπος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή άλλων ιστότοπων που μπορεί να παρέχουν συνδέσμους προς αυτόν τον ιστότοπο. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνει απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο ιστότοπος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sitesκαι των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο. Συνεπεία των ανωτέρω, ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι ο ιστότοπος δεν είναι υπεύθυνoς για τη διαθεσιμότητα των ιστότοπων τρίτων και ότι δεν υιοθετεί ούτε είναι υπεύθυνoς ή υπόλογoς για περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από αυτούς τους ιστότοπους. Περαιτέρω αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το https://app.iemk.gr/el δεν είναι υπεύθυνο ή υπόλογο, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια η οποία οφείλεται ή φέρεται να οφείλεται ή συνδέεται με τη χρήση ή τη στήριξη σε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από αυτούς τους ιστότοπους.

Ζ. Newsletters -Ενημερωτικά Δελτία

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του ιστότοπου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιστότοπου και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

 

Η. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Η χρήση αυτού του ιστότοπου παρέχεται από το Ι.Ε.Μ.Κ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
1. Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ότι θα χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα, ούτε θα περιορίζει ή απαγορεύει τη χρήση και απόλαυση του ιστότοπου από οποιονδήποτε τρίτο. Μηνύματα που παρουσιάζουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ιδιότητες απαγορεύονται απολύτως:
• Περιεχόμενο παράνομο, επιβλαβές ή επιζήμιο, όπως δυσφημιστικό, υβριστικό, βίαιο, χυδαίο, πορνογραφικό ή που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.
• Περιεχόμενο που προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους.
• Περιεχόμενο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη.
• Περιεχόμενο που συνιστά spam (μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία – διαφήμιση).
• Άμεσες ή έμμεσες εμπορικές διαφημίσεις και εν γένει προωθητικές ενέργειες προσώπων, προϊόντων ή υπηρεσιών.
• Προσβλητικές ή υποτιμητικές αναφορές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε προστατευόμενα διακριτικά γνωρίσματα (εμπορικά σήματα, επωνυμίες, διακριτικούς τίτλους επιχειρήσεων κλπ.), η υποκλοπή ή εν γένει παραβίαση της ιδιωτικής ζωής τρίτων (όπως δημοσίευση, η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών), η μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδής δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη.
• Δημοσίευση ή αναφορά συνδέσμων προς παράνομο λογισμικό ή μεθόδους εξουδετέρωσης της προστασίας λογισμικού καθώς επίσης και κάθε άλλου περιεχομένου (εικόνες, μουσικά κομμάτια κοκ.) υλικού που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
• Περιεχόμενο ή αρχεία που περιέχουν επιβλαβές υλικό (ιούς κτλ.).
• Παραπομπές ή links σε άλλες ιστοσελίδες με παράνομο ή επιβλαβές περιεχόμενο.

Θ. Βλά βη – απ οζημίωση

Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τον διαδικτυακό χώρο και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του ιστότοπου.

Ι. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιστότοπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Εάν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δεν είναι πλήρως αποδεκτοί, η χρήση του παρόντος ιστότοπου πρέπει να τερματιστεί αμέσως.