Συνεργασίες / Συνέργειες

Το Ι.Ε.Μ.Κ. είναι ανοιχτό σε συνεργασίες με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ελλάδα και εξωτερικό, με εθνικούς και τοπικούς φορείς πολιτισμού, με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με δημόσια και ιδιωτικά αρχεία, με μουσεία, με μουσικά εκπαιδευτήρια κ.ά., με σκοπό την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, τη δημιουργία κέντρου ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης μουσικών δεδομένων, την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, τη δημιουργία πολιτισμικού δικτύου διαχείρισης της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς, όπως και την από κοινού προβολή του ελληνικού μουσικού πλούτου από την αρχαιότητα ως τις σύγχρονες μουσικές εκφράσεις, μέσα από τη συμμετοχή ή/και διοργάνωση επιστημονικών και καλλιτεχνικών δράσεων & φεστιβάλ πανευρωπαϊκού/ μεσογειακού/ πανελλήνιου βεληνεκούς.

ΜΝΗΜΟΝΙΑ

• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

• Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

• Εθνικό Τμήμα CIOFF® Ελλάδος

• Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Τραγουδήματος (ΕΡ.Κ.Ε.Τ.)

• Ιόνιο Πανεπιστήμιο

• Μουσείο Μπενάκη

• Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής / Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ωδείο Αθηνών 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

·Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο

·Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Τμ. Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α.

·Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μουσικής Ακουστικής και Ταλαντώσεων του Τμ. Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Παν/μίου

·Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας του Τμ. Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α.

·Εργαστήριο Οπτικής Ανθρωπολογίας: Εικόνα, Μουσική, Κείμενο του Τμ. Κοινωνιολογίας του Παν/μίου Κρήτης

·Εργαστήριο Πολιτισμικών και Οπτικών Σπουδών του Τμ. Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ.

·Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός" του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

·Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Αιγαίου

·Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π.Α.

·Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Παν/μίου

·Τμήμα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

·Τομέας Ιστορίας Νεότερων Χρόνων, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Ως ηλεκτρονική τράπεζα δεδομένων το Ι.Ε.Μ.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που επιθυμεί, να καταθέσει ή να υποδείξει τεκμήρια, που αφορούν τη μουσική μας κληρονομιά, εμπλουτίζοντας έτσι την ηλεκτρονική αυτή τράπεζα.