Αρχεία

Αρχείο Παντελή Καβακόπουλου


Φορέας Αρχείου / Ίδρυμα υποδοχής:
Ιδιωτικό Αρχείο

Επικοινωνία:
e-mail: spiroskavako@gmail.com

Υπεύθυνος Αρχείου:
Σπύρος Καβακόπουλος

Το Αρχείο του Μουσικού Λαογράφου Παντελή Καβακόπουλου περιέχει χειρόγραφο και οπτικο-ακουστικό (ηχογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις, συνεντεύξεις, φωτογραφίες) πρωτογενές εθνογραφικό υλικό, που προέρχεται από πολύχρονη επιτόπια εθνογραφική έρευνά του. Επίσης το αρχείο φέρει έντυπο υλικό (βιβλία, παρτιτούρες, προγράμματα συναυλιών, αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών, επιστημονικές ανακοινώσεις κ.ά.) και δευτερογενές οπτικο-ακουστικό υλικό (δισκογραφία κ.ά.). Το αρχείο προσφέρει πλούσιο υλικό για την ελληνική παραδοσιακή μουσική και τον παραδοσιακό χορό.

Πηγές για το Αρχείο:
· Βρέλλη-Ζάχου Μαρίνα, «Παντελής Καβακόπουλος. Μια ευλογημένη μουσική – λαογραφική διαδρομή», στο Παντελής Καβακόπουλος, Τραγούδι, Μουσική και Χορός στην Κρήτη, εκδ. Ινστιτούτου Έρευνας Μουσικής και Ακουστικής – Κέντρου Μουσικής Τεκμηρίωσης, Αθήνα 2018, σελ. 21- 45.

·  Δαλιανούδη Ρενάτα, «Η συμβολή του Μουσικού Λαογράφου Παντελή Καβακόπουλου στην εθνογραφία της Ηπείρου με αφορμή το βιβλίο του Τραγούδι, μουσική και χορός στην Ήπειρο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2016», Δωδώνη. Ιστορία και Αρχαιολογία 45-46 (2019), σ. 353-386. (https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/30901)

· Δαλιανούδη Ρενάτα, «Ήπειρος. Μετα-εθνογραφική επισκόπηση της μουσικο-χορευτικής παράδοσης της Ηπείρου. Εν-κειμενικότητα και συν-κειμενικότητα στην Εθνογραφία», στης ίδιας, Εθνογραφίες Μετάβασης. Ηγεμονισμός – Ετεροτοπικότητα – Αστικοποίηση – Εκδυτικισμός. 5+1 ερμηνευτικά κείμενα για τη μουσική και τον χορό από επιτόπια έρευνα, εκδ. Κ.&Μ. Αντ. Σταμούλης, Θεσσαλονίκη 2020, σελ. 251-298.

·  Δαλιανούδη Ρενάτα, «Πρόλογος», στο Παντελής Καβακόπουλος, Τραγούδι, Μουσική και Χορός στη Μικρά Ασία, εκδ. Ινστιτουτού Έρευνας Μουσικής και Ακουστικής – Κέντρου Μουσικής Τεκμηρίωσης, Αθήνα 2022, σ. 6-10. (https://tinyurl.com/dalianoudi-mikrasia)

Λέξεις – κλειδιά:
Δ
δημοτικό τραγούδι 

Κ
Καβακόπουλος Παντελής

Π
παραδοσιακή μουσική, παραδοσιακοί χοροί

 
Πού μπορείτε να μας βρείτε
Εγγραφείτε στο newsletter μας

Εγγραφείτε στο newsletter για να μαθαίνετε τα τελευταία νεα