Αρχεία

Μουσικό, Λαογραφικό και Φιλολογικό Αρχείο Σίμωνος και Αγγελικής Καρά, Κέντρον Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής


Φορέας Αρχείου / Ίδρυμα υποδοχής:
Κέντρον Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής

Ιστοσελίδα:
https://tinyurl.com/kepem-arxeio

Επικοινωνία: 
τηλ. 210-8811930 και 210-8237447
Έρσης 9 και Πουλχερίας - Λόφος του Στρέφη, Αθήνα 11473                                     
e-mail: info@kepem.org

Υπεύθυνος Αρχείου:
Δημήτριος Μαντζούρης

Το Μουσικό, Λαογραφικό και Φιλολογικό Αρχείο Σίμωνος και Αγγελικής Καρά ανήκει στο Κέντρον Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής. Στο αρχείο υπάρχει χειρόγραφο και οπτικο-ακουστικό πρωτογενές εθνογραφικό υλικό (ηχογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις, συνεντεύξεις, φωτογραφίες), που προέρχεται από επιτόπια εθνογραφική έρευνα του Σίμωνα Καρά και ερευνητών του Κέντρου. Επίσης το αρχείο φέρει έντυπο υλικό (βιβλία, προγράμματα συναυλιών, αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών κ.ά.) και δευτερογενές οπτικο-ακουστικό υλικό (δισκογραφία κ.ά.), αλλά και συλλογή παραδοσιακών μουσικών οργάνων. Το αρχείο προσφέρει πλούσιο υλικό για την ελληνική παραδοσιακή μουσική, τη βυζαντινή και εκκλησιαστική μουσική.

Πηγές για το Αρχείο:
· Γιαννόπουλος Εμμανουήλ Στ., Η συλλογή παλαιών ψαλτικών χειρογράφων του Σίμωνος Καρά. Αναλυτικός Περιγραφικός Κατάλογος, εκδ. Μουσικού, Λαογραφικού και Φιλολογικού Αρχείου Σίμωνος και Αγγελική Καρά του Κέντρου Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής, Αθήνα 2020.

· Μαντζούρης Δημήτριος, Το αρχείο του ΚΕΠΕΜ και οι πρακτικές διαχείρισής του: Από του Στρέφη στην κοινωνία, Διάλεξη στις ‘‘Διαδικτυακές Συναντήσεις’’ του Λυκείου των Ελληνίδων (26/2/2021) (https://youtu.be/kTfJNDZz_u4 : Από το 1:24:00 έως 1:57:25).

Λέξεις – κλειδιά:
Β
βυζαντινό μέλος, βυζαντινή μουσική

Δ 
δημοτικό τραγούδι

Ε
εκκλησιαστική μουσική

Κ 
Καράς Σίμων

Π 
παραδοσιακή μουσική

 

Πού μπορείτε να μας βρείτε
Εγγραφείτε στο newsletter μας

Εγγραφείτε στο newsletter για να μαθαίνετε τα τελευταία νεα